Lethal Weapon

imdb

Season One (18 episodes)

Season Two episode #201